Sale!

ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. แชมป์ CHAMP) รุ่น CHD41 Series (ล้อเปล่าไม่มีสายไฟ)

1,130.00 ฿ 565.00 ฿

CHAMP

ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. CHAMP รุ่น CHD41 Series (ล้อเปล่า)

คำอธิบาย

• รองรับไฟได้ 16 แอมป์ (3,500 วัตต์)
• มอก.2432-2555 สินค้าคุณภาพ IP20
• เต้าเสียบ 4 ช่อง 1 สวิตช์
• มีเบรกเกอร์ IEC 60934 ป้องกันกระแสไฟเกิน
• ใบล้อผลิตจากโลหะผสมพิเศษ หล่อขึ้นรูปไร้รอยต่อ แข็งแรง ทนทาน
ไม่เป็นสนิม
• มือจับผลิตจากฉนวนกันความร้อน ป้องกันไฟดูด
• ใช้งานปลอดภัย ใช้ได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
• รับประกันจากผู้ผลิต 5 ปี
• ผลิตที่ประเทศไทย
ข้อแนะนำ
• ใช้งานตามคุณสมบัติตามที่กำหนด ไม่ควรใช้กระแสไฟเกินกว่ากำหนด
และควรดึงสายไฟออกจากล้อจนหมดก่อนใช้งานทุกครั้ง
วิธีใช้
1. ดึงสายไฟออกจากลูกล้อทั้งหมด
2. เสียบปลั๊กของลูกล้อที่เต้ารับจ่ายไฟ
3. เสียบปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกล้อ
4. เปิดสวิตซ์ที่ลูกล้อเพื่อใช้งาน
5. เมื่อใช้เสร็จแล้วถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากล้อทุกครั้ง
6. ดึงปลั๊กของล้อออกจากที่จ่ายไฟ ม้วนสายไฟเก็บให้เรียบร้อย

0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ยังไม่มีสินค้าที่เลือกไว้กลับไปที่ร้านค้า