พฤษภาคม 30, 2018

สมัครงาน

เนื่องจากธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงมองหาบุคลากรที่มีพรสวรรค์สำหรับในทุกๆพื้นที่การทำงานของบริษัท บริษัท เอ็กโซโกร จำกัด ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ มาเข้าร่วมทำงานและเติบโตไปกับเราในสายอาชีพของท่าน และในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ตลอดจนถึงความตื่นเต้นเร้าใจในการทำงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อมั่นในคนของเรา และจะมีการสนับสนุนให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมกับการฝึกอบรมในสายอาชีพการทำงาน เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จใน EXOGRO

ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานของท่าน พร้อมใบ Transcript แสดงผลการศึกษา และส่งอีเมล์มาที่ “info@exogro.co.th” หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-190-4247 ต่อ 201 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิศวกรฝ่ายขาย (ประจำสำนักงาน) – Updated 18.04.2019
เงินเดือน/ รายรับ เงินเดือนพื้นฐาน + commission + Incentive และ bonus
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (63/144 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140)
เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์; 8:00 ถึง 17:30
ประสบการณ์ 0-2 ปี, ยินดีรับพิจาณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ 1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2) จบการศึกษาปริญญาตรีในสายวิศวกรรม, อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3) มีความกระตือรือร้น, ทำงานเชิงรุก, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4) หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดหาจัดจ้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1) จัดหาสินค้าทุกประเภทตามคำขอของลูกค้า (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม)
2) จัดทำใบเสนอราคาหรือหนังสือยื่นข้อเสนอให้ลูกค้า
3) จัดทำเอกสารเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ
4) รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักของบริษัทฯ
5) ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายขาย
6) ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (SCM Officer) – Updated 18.04.2019
เงินเดือน/ รายรับ เงินเดือนพื้นฐาน + Incentive และ bonus
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (63/144 หมู่ 8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140)
เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์; 8:00 ถึง 17:30
ประสบการณ์ 0-2 ปี, ยินดีรับพิจาณานักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติ 1) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2) จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี
3) มีความกระตือรือร้น, มีใจบริการ, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
4) หากสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดหาจัดจ้างมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ลงบันทึกใบสั่งซื้อจากลูกค้าและส่งต่อให้ฝ่ายขายเพื่อดำเนินการต่อ
2) จัดทำใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายภายในประเทศ
3) ติดตามสินค้าจากผู้ขายให้จัดส่งได้ทันตามกำหนด
4) ตรวจรับสินค้าสินค้าจากผู้ขาย เมื่อสินค้ามาถึงคลังสินค้า
5) ดูแลงานบัญชีฝั่งจ่าย
6) ประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
7) ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้างาน